Kontakty
Telefón: 0915674460
Email: info@inksupply.sk

Fakturačné údaje:
STERIK s.r.o.
Hlavná 2335/69
Veľké Kapušany 079 01
IČO: 53843533
DIČ: 2121528926
IČ DPH: SK2121528926 podľa §7
Nieje platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Košice,
číslo živnostenského registra: 820-94435.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár